A SITE-MLM Hálózat körforgásos rendszere


Tudod-e kedves Olvasó, miért idegenkednek sokan az MLM-től?

Figyelj csak.....

A hagyományos nagy múlttal rendelkező MLM rendszerek struktúrája piramis szerkezetű.

Ráadásul, csak egyszer lehet a rendszerhez csatlakozni.
A jutaléktermelés, nagyban függ a hálózati csoportok létszámától, és a forgalmától.

A kiemelkedő jövedelem főleg a piramis csúcsán levő tagoknál keletkezik, a piramis lentebbi szintjein elhelyezkedő tagok munkájának és forgalmának köszönhetően.

Az a két tényező, hogy egy tag csak egyszer csatlakozhat és az, hogy egyre több árút kell a tagoknak vásárolni, és tovább értékesíteni, azt eredményezi, hogy előbb-utóbb az ilyen rendszerek épülése stagnál, majd teljesen leáll....

Ez pedig azt eredményezi, hogy nagyon sokan csalódni fognak, és egyre többen lesznek a csalódott, elkeseredett emberek...

Ezért van az, hogy az MLM kifejezés idegenkedést, tiltakozást vált ki abban aki hallja, vagy olvassa....


Annak érdekében, hogy a fent említett idegenkedést feloldja, a SITE-MLM több ponton is változtatott a klasszikus MLM-re jellemző tulajdonságokon.

MIK is ezek a változások:

1.- A rendszerhez egy személy többször is csatlakozhat, hiszen a jelenlegi terméke, (Honlapszerkesztő program használati előfizetés)ezt lehetővé teszi.

2.- A rendszer tagjai jövedelemhez jutnak egyfelől, a rendszer csatlakozási díjából (hálózatépítői jutalék), továbbá az előfizetői díjakból képződő segélyprogram juttatásaiból.

3. A hálózati csoportok építését több kisegítő program is garantálja.  (Mentőöv programok.)

4.- Mind a kisegítő programoknál, mind pedig a Hálózatépítői módozatnál kidolgoztunk és bevezettük a spirálisan működő körforgásos  hálózatépítői rendszert.


Most ezt a rendszert fogom részletesen bemutatni.

Amikor egy hálózatépítő csatlakozik a SITE-MLM hálózathoz, besorolásra kerül a hálózat elosztó rendszerébe.
Ha valakinek az ajánlásával kapcsolódik, akkor az ajánlója csoportjába kerül.
Ha nincs ajánlója, akkor a központ vezeti fel abba a csoportba, ahova a sorban történő besorolásnál az első üres hely van.
Megkapja a tagi azonosítóját, amivel elindul a saját csoportja, melynek ő, az első tagja.
Ez az Ő első csoportja. Egy-egy csoport nevét, az első tag azonosítója képezi.

Tudjuk azt is, hogy a zárt rendszernek köszönhetően, egy-egy csatlakozó összesen 5 hálózati csoportba kerül besorolásra.
Ez a besorolási módszer eredményezi a sokszorozódás elvét.
Vagyis egy-egy tag által befizetett díj öt részre osztódik el.
Egy-egy tag 600-600.-Ft-al csatlakozik az öt csoporthoz.
Plusz 4000.-Ft-ot kap az a tag, aki őt ajánlotta...(értékesítési jutalék)
Egy-egy csoportnak összesen 3905 tagja lehet.
Amint ez a csoport kiépül, a csoport első tagjának megszűnik a további, hálózati keresete.
Ő az alap (600.-Ft) jutalékokat számítva, összesen: 2.343.000.-Ft-ot keres és azzal megszűnik a pozíciója.

Annak érdekében, hogy további folyamatos jövedelemhez jusson, lehetőséget kap, hogy új csatlakozási díj befizetésével, visszacsatlakozzon a hálózatba, egy új besorolási pozícióval úgy, hogy az előző csoport tagjai követik őt az új csoportba is.

Ezt a technikát nevezzük a sima körforgásos technikának.(kiforgásos rendszer)
Ezt a technikát alkalmazza sok-sok befektetéssel foglalkozó rendszer is.

Csakhogy a SITE-MLM ezt a technikát tovább fejlesztette úgy, hogy egy-egy csoportnál három alkalommal történik a visszacsatlakozás, és az új visszacsatlakozással indult csoportoknál, szintén háromszoros kiforgásos technika dolgozik.

Ha modellezni szeretnénk akkor egy állandóan növekedő gömbhöz tudnám hasonlítani a SITE-MLM Hálózatot.

A folyamatos növekedést az első csatlakozások, és a többszörös visszacsatlakozások biztosítják.

És ez garantálja azt is, hogy minden csatlakozónak termelődik jutaléka.

Továbbá a kisegítő programoknál működő kiforgásos rendszerek is további jövedelmeket termelnek.

A kérdés az, hogy mennyi idő alatt termelődik egy-egy tagnak megfelelő nagyságú jutaléka.

Nos, ez a tagok szervezői munkájától függ.
Minél aktívabban vesz részt a terjesztői, népszerűsítő munkában, annál hamarabb termelődik jutalék a számára.

Kedves Olvasó!

Amit eddig olvastál, az a hálózatok struktúráját és a hozzá tartozó jutalék termelését mutatta be. 
Ezt a jutalékot nevezzük hálózatépítői jutaléknak.
Ez a Hálózatépítő keresete.

Csakhogy ehhez csatlakozni kell egy értékesítési keresetnek is, mivel egy MLM hálózatban vásárlói csoportok épülnek, és a hálózatépítői jutalékuk terhére terméket kell vásárolniuk.
Ha nem ez történne, akkor a hálózat működése törvénytelen lenne, ami bizony büntetendő tevékenységnek számítana.

Ezért a hálózat tagjai havi előfizetéssel vásárolják meg a SITE-MLM Termékét, ami jelenleg egy honlapszerkesztői program használati lehetősége, melyhez hirdetői, reklám szolgáltatás párosul.

Ennek a szolgáltatásnak a díja: havonta 4000.-Ft, melyet a tagunk a hálózatépítői jutalékából fizet, utólag.

És mivel egy MLM rendszer termék értékesítésre jön létre, a termékek árából is köteles a tagjainak értékesítési jutalékot fizetni.

Ezt a jutalékot a SITE-MLM hálózat, a
Segélyprogramjának keretében teljesíti.

Ez azt jelenti, hogy a SITE-MLM két típusú jutalékot fizet a tagjainak.

Kedves Olvasó!

A SITE-MLM első és legfontosabb célja az, hogy társadalmunk minden rétegének lehetőséget biztosítson az anyagi jólét megteremtésére, a nagyon szegény és a tehetősebb réteg számára egyaránt.

A szegény, minden napi megélhetési gondokkal küzdő emberek részére indítottuk be a kisegítő programot ( Mentőöv) azzal a céllal, hogy minimális 1.270.-Ft kezdő részlet befizetéssel tudjanak csatlakozni a hálózathoz, ami már a magasabb jutalékot biztosítja a számukra.

A segélyprogramunk pedig úgy működik, hogy a már jutalékkal rendelkező hálózatépítők olyan embereknek adják meg a lehetőséget egy sokkal magasabb minőségű élet felé, akik segítség nélkül nem tudják még a minimális költség befizetését sem teljesíteni .


De most térjünk vissza a termékvásárlásra.

Mint ahogyan fentebb már említést tettem róla, és tulajdonképpen az egész tevékenység erre épül, a SITE-MLM tagok a vállalkozásunk termékét vásárolják meg.

Sokan feltették már nekem azt a kérdést, hogy mit kezdjenek annyi honlappal, amennyit egy-egy visszacsatlakozáskor megvásárolt honlapszerkesztő programmal szerkesztenek.

Bár a honlap az Internetes információ közvetítés egyik formája, véleményem szerint az emberek nagyon sok honlappal rendelkezhetnek, azért elgondolkoztam rajta, miként tudnám a termékünket több, megvásárolható termékkel bővíteni....

Olyan megoldást kell erre kidolgozni, ami többszörös hasznot hoz minden érintettnek.

Ennek megfelelően kidolgoztunk, két termékpartneri konstrukciót, melynek a terjesztése ezekben a napokban történik.

A termékpartneri Konstrukciók bemutatását az alábbi honlap tartalmazza:
Katt ide>>>

Annak érdekében, hogy mind a termékpartneri konstrukciókat működtetni tudjuk, ha megfelelő jelentkezés történik rá, átalakítottuk a Mentőöv  Programunkat úgy, hogy a kiforgások, és visszacsatlakozások alkalmával az új csoportok egy-egy termékpartnerünk árújából vásárolhatnak.

Ezzel az átalakítással viszont csak a két első Termékpartneri konstrukciót tudjuk maradéktalanul működtetni.

A harmadik Termékpartneri konstrukciót azért terveztük, hogy a tagjaink szabadon választhassanak, hogy melyik termékpartnernél költik el a pénzüket.

Viszont a SITE-MLM alap módozata, mely a honlapszerkesztő, és a hozzá kapcsolódó reklám szolgáltatás megvásárlására lett kidolgozva, nem igazán alkalmas a Harmadik Termékpartneri konstrukció működtetésére, ezért erre, a SITE-MLM 2012 május 2-től egy új SITE-MLM hálózati módozatot is elindít hódító útjára.

Kérlek, kattints a Bal oldali
A SITE-MLM TERMÉKVÁSÁRLÓI MÓDOZATA menüre és ismerd meg a SITE-MLM termékvásárlói hálózati módozatát, mely az STV betűjelet kapja.