SITE-MLM hálózat üzleti működési szabályzata.

 

Érvényes: 2011. szeptember 01-től az elő regisztrációs időszakra, és 2011 október 1-től, az új hálózat indításától.
2014-07-01-től történő változások, dátumra történő hivatkozással. pirossal kiemelve....

Az üzleti szabályzat a Balogh Zoltán tulajdonát képező SITE-MLM hálózatába tartozó partnerek kapcsolatát, az ezzel összefüggő jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

A SITE-MLM hálózat tulajdonosa Balogh Zoltán egyéni vállalkozásának reklám tevékenységet folytató ágazata.
Melynek a neve: PARTNER Reklám iroda.

Vállalkozói engedély száma: ES-292838  Adó száma: 64442499-1-39 , Nyilvántartási száma: 9316590,    Székhelye: 8230 Balatonfüred Vajda János u. 5.


A SITE-MLM irányítását  Balogh Sándorné végzi, megbízva, annak minden kötelezettségével és jogának gyakorlásával.

 

Az üzleti szabályzat betartása mindkét fél érdeke és kötelessége. A SITE-MLM partnerei a Honlapszerkesztő program előfizető partnerei.

A SITE-MLM , 5 lépcsős MLM hálózatos rendszerű, viszonteladói, és egyben vásárlói PARTNERPROGRAM.

 

I.   SITE-MLM tag.

1.   Tag lehet minden 18. életévét betöltött személy.

2.   Tag lehet minden a cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaság, melynek tevékenységi köre lehetővé teszi a hálózatszervezői munkát. Szj.szám: 829902-máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás.

3. Az Új SITE-MLM Tagja lesz automatikusan, a 2009 október. 1,és 2011 október 1. közötti időszakban csatlakozott aktív és inaktív SITE-MLM tag

4. Az új SITE-MLM tagjává válik továbbá automatikusan az a WEB-MLM tag, aki 2011 október 1-én szerepel a WEB-MLM tagi nyilvántartásában, aktív vagy inaktív minősítésben.

- A WEB-MLM hálózatépítői módozatok SITE-MLM módozattá válnak, és október 1-től a SITE-MLM szabályzat vonatkozik rájuk.
Átregisztrálásuk a SITE-MLM hálózatba, az eredeti WEB-MLM Fő módozati azonosítójukkal történik. Az Almódozatok megszűnnek, mivel a hálózatépítők nem végeztek az almódozatokban érdemi munkát.  Azokban a módozatokban, ahol jutalékok keletkeztek, az átregisztrálásnál kezdő jutalékként vezetjük fel.

- A:  B, és BF betűjelű WEB-MLM Profit módozatoknál az átregisztrálás szintén az eredeti azonosítóval történik, az eddig termelődött és ki nem fizetett hozamok feltüntetésével.
A : BF betűjelű módozatok havi díja továbbra is 7200.-Ft.


A fenti betűjelű módozatok tulajdonosai két hozam kifizetési lehetőség között választhatnak. Választásukat 2012 év végéig jelenthetik be. Ha ez nem történik meg, akkor a b. pont lép életbe.:

a. - Az eddig kifizetetlen hozamokat a szerződés tartamának leteltekor kezdjük kifizetni a számukra.
Az átregisztrálást követően termelődő tényleges jutalékot a minimum kifizetési összeg elérésekor folyamatosan automatikusan kifizetjük a számukra.
Minimum kifizethető összeg számukra az az összeg, amit a WEB-MLM szerződés díjaként befizettek...
Majd a tartam végén leellenőrízzük, hogy a bennmaradó összeg, és a ténylegesen kifizetett összegek elérték-e az eredeti szerződés szerinti Hozam összegét, és a tartam végi kifizetést annak megfelelően kezdjük fizetni .


b.- Az eredeti szerződésben vállalt hozamokat, hozzátéve az átregisztálás után keletkező site-mlm hozamot , a tartam lejárata után kezdjük folyósítani. 
(Megjegyzés: Mivel a WEB-MLM-nél kialakult események következtében az Ügy lezárásáig nem történik hozamtermelés, a módozatok lejárati idejét újra indítjuk akkortól amint az lehetővé válik..)
  Addig az időig nem történik díjfizetés, csak és kizárólag a hozamtermelés miatt történik a lejárati idő korrigálása.


5  Tagja lehet továbbá, minden olyan külföldi magánszemély, vagy vállalkozás, melynek az adott törvényei engedélyezi ezt a tevékenységet.  Tudomásul veszi , elfogadja és betartja, a  Központ üzleti feltételeit. (szabályzatát)
Fizeti, a honlapszerkesztő havi előfizetői díját, melyet fizetheti, éves, féléves negyedéves és havi periódusokban.
  Taggá válik,ha kitölti a jelentkezési, regisztrációs űrlapot, mely alapján  A kapott kódszám birtokában, a regisztráló tag teljes jogú tagja a Balogh Sándorné által működtetett, és a  Partner központ tulajdonát képező hálózatnak és ezáltal, hálózati csoportjának vezető tagjává válik.
Tagsági viszonya a Regisztrációs menü kitöltésével, megerősítésével, és az első díj befizetésével, szerződéssé minősül, minden további szerződés nélkül....
 
Taggá válik még az alábbiak szerint:
- Mentőöv programra történő regisztrációval
- termékvásárlói módozat mentőöv programjára történő csatlakozásával.
- Segélyprogramunkra történő közvetlen regisztrációjával. SEK program.
- Termékpartneri csatlakozással.


A SITE-MLM Hálózati Tagsági viszonya a megerősített regisztráció beérkezésével kezdődik.

  II. DÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A SITE-MLM tagjai kötelesek havonta, honlapszerkesztői program használói, előfizetői díjat fizetni. Összege a mindenkori aktuális előfizetői díj. (jelenleg 2500.-Ft/hó)
2014-07-01-től  az előfizetői díj 4000.-Ft-re változik.
Hálózatépítő tagjaink előfizetői díját a regisztrációs díjból képződő SITE-MLM hálózatépítői jutalékából vonjuk le és írjuk jóvá.
Ha a regisztrációtól számított 6 hónap eltelik, és a tag számára nem keletkezik jutalék, akkor a tag köteles a díjat befizetni......
Ha további 6 hónap türelmi idő elteltével sem érkezik be az előfizetői díjak elmaradt összege, a site-mlm tagsági viszonya automatikusan megszűnik......

Az SM Honlapszerkesztő program, a Partner reklámiroda terméke, melyet a direkt értékesítés mellett,a SITE-MLM nevű hálózatban értékesít, hálózatos rendszerben.
Regisztrációs díjat,mely négy havi előfizetői díjat foglalja magába, a regisztrációt követő 3 banki munkanap alatt kell befizetni. 2014-07-01-től három havi díjat foglalmagába

A befizetésre három lehetőség választható
1.- Egy összegű befizetés: 12.700.- Ft

2.- Három havi részletre: havi 4.500.-Ft vállalásával

3.- 1000.-Ft-ot fizetsz be, és a maradék 11.700.-Ft-ot fizetheted havi részletben .
Az 1000.-Ft befizetési lehetőséget választónál az 1000.-Ft-ot a MOV programnál írjuk jóvá.

FIGYELEM!  jutalékra csak akkortól leszel jogosult, ha az egész  díj,(12.700-Ft) beérkezik tőled. Az időközben keletkező jutalékból ez a díj, nem vonható le.


Kiegészítés 2012 január 10-től:

Új csatlakozás esetén minden csatlakozó tagja lesz automatikusan a SITE-MLM MENTŐÖV programjának, függetlenül attól, hogy a SITE-MLM regisztrációs díjat egy összegben, vagy részletekben kívánja fizetni.

A Mentőöv Program Működési és jutalék elosztási bemutató leírása itt olvasható:
http://mentoovprogram.site-mlm.com/index.php?page=mentoov-program, és a SITE-MLM hálózat működési szabályzatának a részét képezi.

A régebbi (2011 okt. 1. előtti) Site-MLM tagjainknál mindaddig, míg a befizetéseikből össze nem jön a Hálózatépítői regisztrációs díj, a havi díjukat írjuk jóvá a regisztrációs díjra. (négy havi díj)
Ha ezt egy évig nem tudjuk megoldani, akkor válik a tagunk Inaktív taggá.

Továbbá a honlapja, és a szerkesztői program hozzáférése is inaktívvá válik, mindaddig, míg újra fizeti a díjakat. Ha az inaktív állapot több mint egy évig fennál, a tag, végleg törlésre kerül.
(ha a honlapjának linkjére kattintva a SITE-MLM központi honlap jelenik meg, az azt jelenti, hogy Ő nem fizette az előfizetői díjat, ezért blokkoltuk a honlapjának megjelenését) .


Új csatlakozás esetén, ha a regisztrációt követően egyáltalán nem történik befizetés, a regisztrációt követő második hónapban véglegesen töröljük...

Az Inaktiválás vonatkozik továbbá a régebbi tagra is visszamenőleges hatállyal , és a jövőben is, az alábbiak szerint:

Minden régebbi Site-MLM tag, aki több mint háromhavi honlapszerkesztői előfizetői díjtartozással rendelkezik, és a negyedik hónapban sem fizeti be a tárgy havi előfizetői díjat, inaktív állapotba kerül. Ez vonatkozik az átregisztrált WEB-MLM tagokra is, függetlenül attól, hogy normál, vagy B, és BF betűjelű azonosítóval rendelkeznek.

  Az Inaktiválás azt jelenti, hogy kiemeljük őt abból a pozícióból, ahol eddig volt, (a pozíció azt a helyet jelöli, ahova besorolásra került a regisztrációja alkalmával), és sorszám nélkül a SITE-MLM központ állományába kerül. Ha alapító tagi státusszal kerül inaktiválásra, akkor az alapítói státuszát is elveszíti. Ha az inaktiváláskor már volt csoportja, Ők ott maradnak az eredeti helyükön. Vagyis az Inaktivált tag a már meglévő csoportját is elveszíti.

Az INAKTIVÁLÁSTÓL számított 1 éven belül, újra aktiválhatja a Tag a módozatát immár a teljes regisztrációs díj: 12.700.-Ft Befizetésével...Egy év Inaktív állapot után a Tag, végleg törlésre kerül.

Újra Aktiváláskor, az eredeti azonosítója megmarad, de már nem kerülhet vissza az eredeti csoportjának besorolásába....Továbbá nem kaphatja vissza az inaktiválás előtt keletkezett csoportját sem....


Az új site-mlm csatlakozókra (2011 okt.1. után) , az inaktiválási szabály, csak annyiban változik, hogy az inaktiválást egy év letelte után végezzük el.

   Az alapítói tagság juttatása:

- Az új alapító tagok a hálózat elején lesznek a mátrixban. Őket követik, hozzájuk lesznek besorolva a jelenlegi SITE-MLM tagok, és az átregisztrált WEB-MLM Tagok. Tehát ők már az új alapító tagok csoportját fogják építeni.

- Az, az új alapító tag, aki legalább 5000.-Ft befizetését választja, az első szintjére úgy kap öt csatlakozót, mintha ő lenne az ajánlója, és ezzel az ajánlói jutalékot is megkapja. 

- Ha az új alapító tag az egész csatlakozási díjat egy összegben fizeti a csatlakozáskor, alapítói ELIT tagi minősítést kap. Az alapítói ELIT tagok a fenti 1, és 2.-pontban foglaltakon kívül, azonnal felvezetésre kerülnek a SITE-MLM Túrista Jólét programjára  melynek a díját később vonjuk le. Figyelem! Az elit tagokra pusztán a besorolási, és esetenként ár kedvezmények vonatkoznak. A jutalék kifizetési elvárások rájuk is ugyanúgy vonatkozik, mint barmelyik Site-MLM tagra...
Megszűnik az elit minősítés akkor, ha a tag több mint 6 havi díjjal tartozik......


 
A SITE-MLM hálózati tag feladata:       

 1. A SITE-MLM központ  üzleti stratégiájának megfelelően a SITE-MLM  honlapszerkesztő népszerűsítése és támogatása.  

2. Önkéntes feladatként, előfizetői hálózati csoport építése, ajánlással. 
    Az Önkéntes ajánlásos tevékenységet az alap hálózati jutalékon túl, ajánlói jutalékkal is honoráljuk, mely sokkal magasabb, mint az alap jutalék. (Minden ajánlással csatlakozó után: 3400.-Ft)

 

SITE-MLM Jutalékrendszer


 
1.  A SITE-MLM Hálózat tagja a hálózati csoportjának forgalma után, jutalékra jogosult.
A járandóság mértéke  a tag saját hálózati csoportjának nagyságától, a Hálózatépítői regisztrációs díjak, és a havi előfizetői díjak beérkezésétől függ


2. A SITE-MLM hálózati jutalék alapját a Hálózatépítői Regisztrációs díjból, 7.000.-Ft képezi...
A jutalék elosztást a hálózat , 5x5-ös struktúrájának megfelelően az alábbi táblázat szerint határozzuk meg:


Szintek

tagok száma 

szintenkénti Jutalék/fő

szintenkénti összes jutalék

I.

5

600.-Ft

   3.000.-

II

25

600.-Ft 

   15.000.-

III

125

600.-Ft

75.000.-

IV

625

600.-Ft

375.000.-

V

3125

600.-Ft

1.875.000.-

 Összesen

3.905

600

2.343.000.-

  Ha öt tagot csatol saját ajánlással 5X4.000 20.000.-
Összesen 3905 7000 2.363.000

 

A táblázat azt mutatja, hogy a befizetett csatlakozási díjból 7.000.-Ft képezi a hálózati jutalék alapját.
Ebből 3000.-Ft elosztása 5 mélységben történik, egységesen 600.-Ft-jával.
Ezt az összeget a tagunk, minden hozzá csatolt új csatlakozó után megkapja, függetlenül attól, hogy ajánlotta-e az új csatlakozót, vagy nem. Ez, az alap jutalék, mely minden csatlakozónak jár, miután az egész csatlakozási díjat befizette.


De ha a csatlakozó ajánlással csatlakozik, akkor az ajánló további 4.000.-Ft ajánlói, azonnal kifizetendő bónusz jutalékot kap, minden általa csatolt új tag után. Így jutalmazzuk azt, aki aktívan részt vesz a munkánkban.

A SITE-MLM hálózat másik jutalékát a havi előfizetői díjakból képezzük, melyet a segélyprogramunk keretében dolgozzuk fel.
 

3..  A jutalékot a SITE -MLM központ, a SITE-MLM tag számlája alapján, ha a tag nem vállalkozó, akkor a regisztrációja hálózatépítői megbízási szerződésként funkcionál, ami alapján a jutalékot, kizárólag átutalással fizeti ki.
Ha a tag nem számlaképes, akkor a jutalék kifizetésének alapja, a regisztráció, mely tagi szerződésnek minősül, és kétirányú megbízási szerződésként funkcionál, a kifizetés, a havi elszámolás alapján, automatikusan történő utalással történik. A utalást 15000.-Ft jutalék összeg elérése után végezzük el. A 15000.-Ft alatti jutalékokat tovább visszük a következő hónapra.
Külföldi tagjaink minimum jutalék utalási összege 30.000.-Ft.

4.   Jutalék csak abban az esetben fizethető ki, ha a tagnak nincs a SITE-MLM felé előfizetői díj tartozása.

      
A SITE-MLM Hálózat besorolási rendszere:

Az Új SITE-MLM mátrix rendszere 5 szélességben és 5 mélységben épül.

Szint Tag Tag Tag Tag Tag Össz.  
I 1 1 1 1 1 5  
II 5 5 5 5 5 25  
III 25 25 25 25 25 125  első
visszacsatlakozás
IV 125 125 125 125 125 625  Második
visszacsatlakozás
V 625 625 625 625 625 3125  
Össz. 781
781 781 781 781 3905
harmadik
visszacsatlakozás

A besorolások sorban történnek… Az új csatlakozókat minden esetben az aktuális üres helyre soroljuk be. Kivételt képeznek azok, akik ajánlásra csatlakoznak. Ők az ajánlójuk csoportjának aktuális üres helyére kerülnek.

Egy-egy mátrix pozíció, háromszoros kiforgásos technikával sokszorosítja magát.

Az első kiforgás 155 tag megléte esetén,
A Második Kiforgás 780 tag megléte esetén,
A harmadik kiforgás pedig, a hálózati csoport teljes kiépülésekor történik meg. 


A SITE-MLM tag előfizetésének teljesítésével jogosult:
A SITE-MLM honlapszerkesztő program használatára, egy aldomainra és a szerkesztett honlap, a SITE-MLM tárhelyén történő elhelyezésére.
Egy honlap maximum
100 mbit tárhelyre jogosult.
Bővítési lehetőséget, külön térítés ellenében biztosítunk.


Szolgáltatásunk kibővül a 2011 október 1-től a SITE-MLM-hez csatlakozott WEB-MLM marketing szolgáltatásával.
A SITE-MLM havi előfizetői díja ezt a szolgáltatást is tartalmazza.Profit programra vonatkozó kiegészítésA profit program hálózatépítői részére a fenti jutalék szabályzat minden pontja vonatkozik. .
Ha a Profit programos tagunk nem végez hálózatépítést,(nincs meg az öt közvetlen, ajánlott csatlakozója,) akkor a mindenkori hozam havi fix 5000.-Ft marad.
Figyelem a szabályzatban szereplő profit programos kiegészítések csak a 2011 október 1 előtt megkötött site-mlm profit módozatokra vonatkoznak.
Profit program csak 2010-06 30-ig köthető

         

Szórólap,reklám,embléma,weboldal..


 

1.  A SITE-MLM tagok üzletvitelükben, üzleti leveleikben, névjegykártyáikon, szórólapjaikon, weboldalaikon a Központ nevét, emblémáját csak abban az esetben használhatják, ha a felhasználás mellett egyértelmű utalás van arra vonatkozóan, hogy a felhasználó a SITE-MLM hálózat aktív tagja.

2.  A SITE-MLM tagok reklámozhatják, hirdethetik tevékenységüket, a SITE-MLM rendszert, annak szolgáltatását nyilvánosan megjelenő kiadványokban, újságban, Interneten és a médiákban egyaránt.

 

3.   A SITE-MLM tagok weboldalán, hirdetéseikben, bármilyen levelezéseikben, nem szerepelhet a központot, vagy a többi partnereket sértő, becsmérlő információ, továbbá olyan előny meghirdetése, amely a tisztességes piaci magatartással ellentétes.
Amennyiben ilyen cselekedet bizonyítottan megtörténik, az veszélyezteti az egész  hálózat stabilitását, ezért ez súlyos vétségnek minősül, és a vétkes tagot azonnal kizárjuk a teljes hálózati rendszerből úgy, hogy soha többé nem csatlakozhat hozzánk.

  Kötelezettségek:

1.  Minden SITE-MLM tag köteles üzleti tevékenységét az üzleti etika és a vonatkozó jogszabályok által megszokott kereteken belül folytatni a SITE-MLM filozófiájának és üzleti érdekeinek figyelembe vételével.

2.  A SITE-MLM tag az üzleti ajánlat megtétele során köteles a valóságnak megfelelően tájékoztatni a leendő tagot a kereseti lehetőségekről. Nem ígérhet munka nélkül, vagy csak némi munka fejében szerzett jövedelmeket és ő sem törekedhet erre.

3.  A SITE-MLM tag, ajánlással csatlakoztathat újabb partnereket a SITE-MLM hálózatba.
2011 október 1-től az ajánlásos tevékenység végzése nem kötelező, csak ajánlott.
Mivel a hálózat építése a jelentkezők sorban történő besorolásával történik, annak a hálózati tagnak is épül a csoportja, aki nem végez ajánlásos tevékenységet.
Az Ő részére a kiosztható jutalék, a csoport tagjai után 600.-Ft lesz tagonként.
Az Ajánlásos csatlakoztatást végzők, minden ajánlással csatlakoztatott csapat tagjuk után, további 4.000.-Ft ajánlói jutalékot kapnak.

4.  A SITE-MLM tag a Honlapszerkesztő programot kizárólag a saját weblapja elkészítésére, és folyamatos szerkesztésére használhatja bármilyen tartalommal, ami nem jogellenes....

5. A SITE-MLM Központ az elkészített, honlapok tartalmáért, nem vállal felelősséget.


   SITE-MLM tagság megszüntetése.

               

1.  A SITE-MLM tagok, bármikor megszüntethetik a hálózati tagságukat és kérhetik adataik törlését. Felmondásukat kizárólag írásban, postai, vagy e-mail úton, aláírásukkal ellátva küldhetik el a SITE-MLM központ részére. A felmondásban mindenkor fel kell tüntetni a Tag azonosítóját.

 

2.  A SITE-MLM központ fenntartja magának a jogot, hogy a partneri kapcsolatot felfüggessze, vagy megszüntesse azzal a taggal, akinek tevékenysége sérti a SITE-MLM hálózat üzleti érdekeit, nincs összhangban az üzleti szabályzattal és az idevonatkozó érvényes jogszabályokkal, vagy tevékenységével súlyosan sérti a hálózat stabilitását.

 

3.   A tagi viszony megszűnése után a kilépett partnernek nem jár díj visszatérítés...Csupán a kilépés pillanatában számára elszámolt esetleges jutalék, ha az jogos. A bármilyen okból jogosan kizárt tag, minden járandóságát elveszti. Az ő részére nem történik semmilyen kifizetés. A kilépő tag részére történő kifizetésre a Központnak 30 nap áll rendelkezésére. Késedelmes fizetés teljesítése esetén évi 10% kamat napokra leosztott részével emelt összeget kell a kilépő tag részére megfizetni. 

Súlyos vétségnek minősül minden olyan bizonyítottan elkövetett cselekedet, ami a SITE-MLM hálózat tagjainak, és a SITE-MLM központ működését, a hálózat stabilitását veszélyezteti.  Ez esetben az elkövető nemcsak kizárásra kerül, hanem a SITE-MLM központ, ha az megalapozott, kártérítési pert indíthat a tettes ellen.

4.  A tagsági viszony megszűnését követően, újabb tagsági viszony létesíthető. A visszatérő partner nem tarthat igényt régi hálózatára. Új kódszámmal, új hálózatot építhet.

5.  A Központ által kizárt tagok nem létesíthetnek újabb tagi jogviszonyt.7. Profit programra vonatkozó kiegészítés:

A fenti megszüntetési szabályok vonatkoznak a profit programos szerződésekre is, kiegészítve a következőkkel:

- Mivel a profit program egy összegű befizetést igényel, felmondás esetén, a befizetett összegből levonjuk a felmondás időponjáig érvényes előfizetői díjakat, és levonjuk a kifizetett profit hozamok összegét. A maradék 50%-át pedig visszafizetjük a szerződőnek.

- Ha a szerződés a SITE-MLM hálózat esetleges megszűnése miatt szűnik meg, és a profit programos tagnak a megszolgált díjak és a kifizetett hozam jutalékok levonása után még van befektetett tőke része, azt a SITE-MLM központnak kötelessége haladéktalanul, teljes összegben visszafizetni.

Profitprogram-részletre vonatkozó kiegészítés:
A 60 hónap futamidő alatt a szerződő nem kerülhet 3 hónapnál többször fizetési elmaradásba. Azokban a hónapokban, amelyekben nem érkezik be a befizetés a tárgy hónap huszadikáig, nem történik sem hálózati jutalék, sem pedig profit hozam kifizetés sem. És ha a 60 hónap alatt három ilyen hónap kimaradás történik, akkor a profit programos tagság további kifizetés nélkül megszűnik. De a szerződő a normál, hálózati tagságát megtarthatja.
   A  SITE-MLM központ és a partnerei felelőssége.

 

1. Balogh Sándorné, mint a SITE-MLM üzemeltetője, garanciát vállal arra, hogy mindenkor az üzleti szabályzatnak megfelelően jár el.

2.   Balogh Sándorné a hálózat  üzletvitelét mindenkor úgy alakítja, hogy az összhangban legyen a SITE-MLM összes tagjainak üzleti érdekeivel.

 

3.   A SITE-MLM hálózat tagjainak kötelessége az üzleti szabályzat betartásával tevékenykedni,  SITE-MLM központ érdekeit és jó hírnevét védeni. Ha a SITE-MLM tag tudomást szerez valamely társa szabálysértő viselkedéséről, kötelessége azt jelezni a központ felé. De csak akkor, ha azt, bizonyítani is tudja, mert e szabály megsértése súlyos vétségnek minősül és azonnali kizárással jár.

4.    A SITE-MLM központ, csak olyan partnerének szolgáltat ki adatot a SITE-MLM hálózatról aki rendelkezik érvényes kódszámmal.(azonosítóval)

5.     A SITE-MLM központ, a tagjai részére csak a saját csoportjukról köteles adatokat szolgáltatni.

6.        A Hálózati adatok kizárólag a SITE-MLM hálózat érdekében használhatók.

    Az üzleti szabályzat megsértésének következményei:

                  

1.   A szabályzatot megsértő partner (tag) a SITE-MLM központ-tól írásban felszólítást kap a szabálytalan üzletvitel azonnali megszüntetésére. Amennyiben a partner a szabálytalanságot nem szünteti meg, az alábbiak lépnek életbe:

-    A partner tagságának időleges felfüggesztése, amíg a szabálytalanságot meg nem szünteti. 

-    A tagság megszüntetése azonnali hatállyal ( kizárás) A SITE-MLM központ, a kizárást csak a szabályzat súlyos megsértése, a többi tag érdekeinek veszélyeztetése esetén alkalmazza. Súlyos vétséget elkövető tag azonnali kizárási értesítőt kap.


 

Kollektív felelősségvállalás a hálózat működésével kapcsolatban.

 

1.   A hálózat tagjai egyenként, és közösen is felelősséget vállalnak a hálózat működésével kapcsolatban.  Kötelességük egymást figyelmeztetni, minden olyan körülményről, mely a hálózat növekedését, működését közvetve, vagy közvetlenül veszélyeztetheti.

2.   Ha nem vezet eredményre egymás figyelmeztetése, akkor a bizonyítékok felmutatásával kötelességük azt a központ tudomására hozni, további intézkedés érdekében.

3.   Közös felelősségvállalás, a jutalékokkal kapcsolatban:
Nem történik tagi jutalék kifizetés azokban a hónapokban az egyébként kifizethető jutalékkal rendelkező tagjainknak, mely hónapokban a bevételek, Központot érintő része, nem éri el a 150.000.-Ft mértéket. Ennyi a hálózat működtetésére szükséges minimális, alap költség, havonta.  
A bennmaradt jutalékokat tovább göngyölítjük, és akkor fizetjük ki, ha a kifizetéshez szükséges feltételek teljesülnek.
Ez a szabály mindaddig fennáll, amíg az aktív tagok létszáma el nem éri a 10.000.-főt.

4.     Közös felelősségvállalás a hálózat megszűnésével kapcsolatban:

-     A központ, önhatalmúan csak akkor szüntetheti meg a hálózatot, ha annak működtetési költsége huzamos ideig (több, év) sem termelődik ki.

     A hálózat automatikusan,  szűnhet meg akkor, ha az aktív taglétszáma annyira lecsökken, hogy az, a működést lehetetlenné teszi.

     Megszűnhet továbbá a hálózat akkor, ha azt törvényi szervek, bírósági jogerős döntés alapján kezdeményezik, akár a központ, akár bármelyik SITE-MLM tag törvénysértő tette miatt.
Az üzleti szabályzat megváltoztatása.

1.  Balogh Sándorné, mint a SITE-MLM hálózati program kitalálója és irányítója, jogosult az üzleti szabályzat megváltoztatására, módosítására.

2.  Balogh Sándorné, csak akkor változtathat az üzleti szabályzaton, ha azzal a SITE-MLM hálózat  működését segíti, stabititását növeli, és a tagok érdekeit nem sérti.

    3. A SITE-MLM központ nem változtathat, a Profit program szerződések örökös befektetői  időtartamán.

 

A Regisztráló Új tag, a regisztrációjának elküldésével a szabályzatot elfogadja és a maga számára az abban foglaltakat kötelező érvényűvé teszi....

  
     
Balatonfüred   …2011…év……09…….hó…01… nap